VR-Health COPYRIGHT 2018. Alle rechten voorbehouden.

MRE – VR-tigo

Projectbeschrijving

Aanleiding van het project: In Nederland lijden meer dan 500.000 mensen aan een angststoornis*, dat is 0,7% van de totale kosten voor de gezondheidszorg. Kan VR in combinatie met neurofeedback betere en goedkopere zorg opleveren?
De zorg is een sector met een hoge mate van impact op de samenleving; zowel in kosten als op menselijk vlak. Dit project richt zich op een specifiek onderdeel van de zorg: de geestelijke gezondheidszorg.
Binnen dit zorgdomein is het de bedoeling om mensen met uiteenlopende geestelijke klachten zo goed en zo efficiënt mogelijk te helpen, waarbij het normaal kunnen functioneren in de samenleving het ultieme doel is.
In de praktijk is dit type zorg echter kostenintensief door de langdurige behandeltrajecten en de intensieve persoonlijke begeleiding die cliënten krijgen. Ook voor de cliënt is dit type zorg zeer ingrijpend en wordt daarom vaak als ingrijpend en onprettig ervaren.
De zorgmarkt is van huis sterk gericht op methoden die hun sporen ruimschoots hebben verdiend. Maar nu in de samenleving de technische en digitale vernieuwing exponentieel blijft toenemen, tonen ook zorginstellingen steeds meer interesse in innovaties die kunnen bijdragen aan het verkorten en meer succesvol maken van behandeltrajecten. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld het oefenen van operaties door middel van virtuele simulaties of zorg op afstand door middel van videoconsulten.
Ook met VR voor de bestrijding van angsten, trauma’s en verslavingen wordt wereldwijd geëxperimenteerd, vooral nog in academische setting. Opvallend daarin is de enorme potentiële toegevoegde waarde die ontstaat door het snel en relatief goedkoop kunnen nabootsen van traumatische situaties in de behandeling.
De initiatiefnemers van dit project, Unit040 , MaMa Producties en Aivia, hebben het op zich genomen om een VR-gebaseerde oplossing te ontwikkelen die zowel behandelaars als cliënten helpt bij het efficiënter, effectiever en comfortabeler maken van therapieën voor fobieën.

De beoogde oplossing:

Door neurofeedback te koppelen aan de virtuele omgeving, zijn de initiatiefnemers in staat om cliënten in een voor hun fobie relevante omgeving te plaatsen en daarbij continu de hersenactiviteit te meten. Op basis van deze neurofeedback kan een adaptieve VR omgeving aangeboden worden die vrij kan schalen in de intensiteit van de beleving. De voorgeschotelde beleving is daarmee af te stemmen op de ervaring van de cliënt, zodat zowel comfort voor de cliënt als de mogelijkheid tot adequate behandeling worden gemaximaliseerd.

Het project wordt gesubsidieerd door de Gemeente Eindhoven en Metropool Regio Eindhoven en zal lopen tot medio 2018.
* https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/angststoornissen

 

Top