VR-Health COPYRIGHT 2018. Alle rechten voorbehouden.

Relaxation Space

Vanaf 2014 heeft GGzE expertise opgedaan met een fysieke ruimte op de Grote Beek; “de Relaxation Space” (RS). De RS is een interactieve ontspanningsruimte met ambient technology (zoals muziek, licht, interactie met gebruiker) die gericht is op ontspanning voor medewerkers, mantelzorgers en cliënten. Alhoewel meerdere studies laten zien dat de RS kan bijdragen tot ontspanning, wordt de locatie zelf als een logistieke belemmering ervaren om er structureel gebruik van te maken.

Virtual reality en ontspanning

Voor cliënten met gegeneraliseerde angststoornissen ontwikkelde de initiatiefnemers van VR-tigo, Unit040 en MaMaProducites in het kader van de MRE-subsidie en in samenwerking met Jules Smits diverse VR-animaties. Jules deed hij voor zijn opleiding tot verpleegkundig specialist.
“Een mobielere applicatie van de RS wordt vormgegeven via Virtual Reality (VR). Omdat de belevingen van cliënten van deze applicatie voorheen nog niet bekend waren, heb ik in het kader van mijn opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ binnen GGzE onderzocht hoe cliënten met een gegeneraliseerde angststoornis het gebruik van de virtuele RS in een thuissituatie ervaren als middel voor ontspanning. Tijdens mijn onderzoek hebben cliënten (mannen en vrouwen in de leeftijd van 33 tot 49 jaar) 2 weken lang gebruik gemaakt van een virtuele RS middels een Samsung Gear VR Oculus met bijbehorende smartphone en applicatie. Aansluitend hebben interviews plaatsgevonden waarin de cliënten werden bevraagd over hun beleving van de virtuele RS. De meeste cliënten gaven aan dat de virtuele RS van toegevoegde waarde is om te helpen ontspannen, omdat het afleiding geeft van piekergedachten en kan ondersteunen bij ontspanningsoefeningen.”

Doorontwikkeling

“Daarnaast gaven cliënten aan dat er aandacht dient te zijn voor het design waarbij meer keuzemogelijkheden moeten worden aangeboden voor ontspanningsoefeningen, muziek en de virtuele omgeving. Belangrijkste conclusie is dan ook dat verdere doorontwikkeling op zijn plaats is. Het samenwerken met cliënten om producten te ontwikkelen die voor hun echt helpend en ondersteunend zijn heeft me veel energie gegeven. Ik weet zeker dat er nog vele toepassingsmogelijkheden zijn voor VR binnen de zorg.” Aldus Jules Smits.


“Als ik onder een bepaalde boom stond dan hoorde ik de vogels ook en dacht ik: ’dit is wel prettig zo’. En dat vond ik grappig, ik had ook echt het idee dat ik onder die boom lag, dat ik echt zo naar boven keek door de blaadjes naar de lucht”

-Quote van een cliënt-

Top