VR-Health COPYRIGHT 2018. Alle rechten voorbehouden.

VR-ees

Mama Producties, Unit 040 en Mind Mansion, ontwikkelen samen een nieuw en innovatief product met een grote maatschappelijke en economische impact: een Virtual Reality (VR) gebaseerd therapieplatform voor angststoornissen.

Wereldwijd wordt de meerwaarde van VR in de bestrijding van angststoornissen erkend.

Nieuw in dit project is een directe koppeling met neurofeedback op basis van “real time” hersenscandata (EEG) en sensoren voor o.a. skin response. Hierdoor kan de virtuele omgeving zich op persoonsniveau en “real time” aanpassen aan de angstniveaus van de cliënt en kan er getraind worden om met angsten en stress om te gaan.

Dit project wordt gerealiseerd met financiële steun van de provincie Noord-Brabant.

Top